Pěstování chlorelly v ČR

Biotechnologické využití mikrořas se datuje od 50. let minulého století, kdy vznikly první jednotky pro masovou kultivaci v USA, Japonsku, Izraeli, Německu, Itálii a také v Československu. Kultivace probíhá na pracovišti MBÚ v Třeboni již od roku 1960, pod záštitou AV ČR – pěstuje se od května do října v čisté vodě, ve které se velmi rychle množí v kaskádovém systému. Výzumy fotosyntézy přinesly řadu významných objevů oceněných Nobelovými cenami. Využívá se v potravinářství, krmivářství a ve farmacii k léčebným účelům.

Pěstování chlorelly v Třeboni na šikmých plošinách
Pěstování v Třeboni na šikmých plošinách
Zařízení v Třeboni se osvědčilo, vypěstované řasy mají vysokou kvalitu a  čistotu, jaké  se nedají dosáhnout žádným jiným způsobem pěstování. Toto zařízení se  stalo předlohou pro podobné systémy v zahraničí.

Potravinové suroviny z oblasti, ve které žijeme, jsou pro náš organizmus nejpřirozenější. Totéž platí také o řase. Kmen, který se pěstuje v Třeboni, byl vyselektován z různých kmenů řas tak, aby byla zaručena vysoká kvalita řasy pěstované v našem klimatickém pásmu. Při pěstování řasy je nezanedbatelná také ekologická a ekonomická stránka. Je mnohem ekologičtější a efektivnější používat chlorellu vypěstovanou v České republice, než ji dovážet.